Als je JavaScript activeert, kun je optimaal genieten van je bezoek aan deze website, zonder lastig gevallen te worden door irritante foutmeldingen. De meeste moderne webbrowsers bieden een ingebouwde ondersteuning voor JavaScript.

Disclaimer

Voor deze site geldt de volgende disclaimer:

  1. Hoewel bij de samenstelling van de internetsite www.wonenindekrimpenerwaard.nl de grootste zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat de aangeboden informatie verouderd of niet meer juist is.
  2. Wijzigingen op deze website kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. 
  3. Corporaties in de Krimpenerwaard aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website. 
  4. Hoewel Corporaties in de Krimpenerwaard alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen, zijn Corporaties in de Krimpenerwaard niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. 
  5. Het is mogelijk dat via de internetsite www.wonenindekrimpenerwaard.nl toegang wordt geboden tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Corporaties in de Krimpenerwaard kunnen evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsites en/of informatiebronnen. 
  6. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerci├źle-, priv├ędoeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande schriftelijke, toestemming van Corporaties in de Krimpenerwaard. 
  7. Corporaties in de Krimpenerwaard kunnen niet garanderen dat de internetsite vrij is van virussen, noch onderdelen daarvan en kan evenmin instaan voor verspreiding van de site of delen daarvan door onbevoegden.