Als je JavaScript activeert, kun je optimaal genieten van je bezoek aan deze website, zonder lastig gevallen te worden door irritante foutmeldingen. De meeste moderne webbrowsers bieden een ingebouwde ondersteuning voor JavaScript.

Huurinkomenstabel 2022

  

LET OP:

Groen betekent voorrang voor de genoemde inkomens. Als u een inkomen heeft boven de genoemde inkomens, dan kunt u ook reageren op deze woningen maar heeft u een hele kleine kans dat u de woning aangeboden krijgt. Bij een reactie op zo’n woning krijgt u daar in dat geval een melding van.

Geel betekent uitsluitend voor de genoemde inkomens.

Inwonende kinderen ongeacht leeftijd, tellen NIET mee voor de inkomensberekening, ze tellen WEL mee voor de huishoudgrootte.

De kwaliteitskortingsgrens voor jongeren tot 23 jaar is €442,46. De ‘kwaliteitskortingsgrens’ is een begrip uit de huurtoeslag. Ligt je huurprijs hoger dan deze grens, dan krijg je geen huurtoeslag.

AOW-leeftijd in 2021 is 66 jaar en 4 maanden.

Soms kunt u ook met een hoger inkomen reageren op sociale huurwoningen. In dat geval staat dit erbij in de woningadvertentie

Vanaf 2022 is er een uitzonderingsregel voor ouderen met vermogen.
Als het vermogen van één oudere hoger is dan € 118.479,00 of bij meerpersoonshuishouden
€ 148.819 mag de corporatie ook toewijzen boven de aftoppingsgrens.