Als je JavaScript activeert, kun je optimaal genieten van je bezoek aan deze website, zonder lastig gevallen te worden door irritante foutmeldingen. De meeste moderne webbrowsers bieden een ingebouwde ondersteuning voor JavaScript.

Urgentie

Soms komt u, buiten uw schuld, in een situatie waardoor u snel andere woonruimte nodig heeft. Onder bepaalde voorwaarden kunt u soms een urgentieverklaring aanvragen. Met zo’n verklaring krijgt u voorrang bij het zoeken naar andere woonruimte.

De uitgebreide regeling met alle voorwaarden vindt u in de huisvestingsverordening van de gemeente Krimpenerwaard. De tekst hieronder is een samenvatting van de tekst uit de huisvestingsverordening.

Voorwaarden urgentieverklaring
Er zijn algemene voorwaarden om een urgentieverklaring te krijgen, zoals:

·       U bent 18 jaar of ouder.

·       U woont in de gemeente Krimpenerwaard of u heeft binding met de gemeente.

·       Uw inkomen is niet te hoog (maximaal 1,25 keer de sociale inkomensgrens).

In de volgende situaties komt u mogelijk in aanmerking voor een urgentieverklaring:

1.   Uw woning is niet meer geschikt vanwege lichamelijke beperkingen van u of een gezinslid.

2.   Er is sprake van een noodsituatie door geweld of bedreiging.

3.   U geeft of ontvangt mantelzorg en u voldoet aan de gemeentelijke eisen waarbij mantelzorg recht geeft op urgentie, namelijk : De mantelzorg is noodzakelijk voor het duurzaam zelfstandig wonen van de mantelzorgontvanger en is een vervanging van professionele zorg.

4.   U heeft te hoge woonlasten volgens de normen die de gemeente hanteert.

Hoe vraag ik urgentie aan?

Neem contact op met uw verhuurder in de gemeente Krimpenerwaard. Daar kunt u uw situatie voorleggen en advies krijgen over de mogelijkheden. Als duidelijk wordt dat u kans maakt op urgentie, krijgt u een aanvraagformulier. U stuurt dit ingevuld en met de gevraagde documenten op naar uw verhuurder. Alle corporaties in de Krimpenerwaard hebben gezamenlijk één urgentiecommissie die alle aanvragen behandelt. De commissie beoordeelt uw aanvraag nadat u betaald heeft.

Wat zijn de kosten?

De kosten voor een urgentieaanvraag zijn € 50.

Soms is er een medische keuring nodig. In veel gevallen voert de GGD dit uit. De afspraak is op kantoor tenzij de GGD anders beslist.

Hoe gaat het dan verder?

De urgentiecommissie onderzoekt uw aanvraag en neemt hierover binnen 30 dagen na ontvangst van alle stukken en de betaling een besluit. U krijgt hierover persoonlijk bericht.

Ik ben het niet met het besluit eens, en dan?

Als u het niet eens bent met het besluit van de urgentiecommissie dan kunt u een bezwaar indienen. Hoe u dit doet, staat in het bericht van de urgentiecommissie.

Hoe zoek ik een woning als ik een urgentieverklaring heb?

Uw urgentieverklaring geldt voor woningen in de gemeente Krimpenerwaard. In de verklaring staat altijd vermeld voor welk type woning uw urgentie geldt. U kunt via deze website reageren op vrijkomende woningen. 
Meer informatie over het zoeken naar een woning vindt u elders in de spelregels op deze website [link]

U heeft met uw urgentieverklaring voorrang op alle ‘gewone’ woningzoekenden. Als er meerdere kandidaten met een urgentieverklaring reageren, gaat degene die het langst urgent is voor.

Tijdens de urgentieperiode kunt u een aangeboden woning weigeren met behoud van urgentie. Bij een directe bemiddeling, wanneer wij u actief een passende woning aanbieden, moet u de woning wel accepteren.

Als na de urgentieperiode blijkt dat er ruim voldoende passende woningen zijn geweest en u heeft hier geen gebruik van gemaakt, dan vervalt de urgentie na de urgentieperiode.

Bij sommige woningen staat vermeld “urgentie geeft geen voorrang”. In dat geval telt uw inschrijfduur en niet uw urgentie.

Hoe lang is de urgentie geldig?

De urgentieverklaring is zes maanden geldig. In deze periode moet u zelf actief reageren op passende beschikbare woningen. Twee maanden voordat uw urgentieverklaring vervalt ontvangt u een herinnering per e-mail.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met één van de woningcorporaties in de gemeente óf de woningcorporatie in uw woonplaats