Als je JavaScript activeert, kun je optimaal genieten van je bezoek aan deze website, zonder lastig gevallen te worden door irritante foutmeldingen. De meeste moderne webbrowsers bieden een ingebouwde ondersteuning voor JavaScript.

Volgorde van toewijzen

Vooral huishoudens met een verzamelinkomen tot € €40.024 komen in aanmerking voor een sociale huurwoning. Dat zijn woningen met een huurprijs van maximaal € 752,33 (prijspeil 2021).

Dit betekent dat wij uw inkomen controleren op het moment van de daadwerkelijke toewijzing van de huurwoning. We gaan daarbij uit van de meest recente inkomensverklaring van de Belastingdienst. Er zijn wettelijke regels voor het indexeren van deze inkomensverklaring naar het jaar van verhuur.

Soms kunt u ook met een hoger inkomen reageren op sociale huurwoningen. In dat geval, staat dit erbij in de woningadvertentie. 

Selectie woningzoekenden

De volgorde van toewijzing gebeurt volgens een vastgestelde selectiemethode. Dit werkt als volgt:

Speciale voorwaarden bij een woningadvertentie

Bij elke woning staan voorwaarden. In alle gevallen gelden voorwaarden voor het inkomen. Daarnaast kunnen nog andere voorwaarden gelden zoals voorrang voor een bepaalde leeftijdsgroep, voor jongeren of voor grote huishoudens (zie ook: Reageren op een woning).

Vanaf 1 januari 2021 kan er ook voorrang gelden voor woningzoekenden uit een bepaalde plaats binnen de gemeente. Die ruimte is beperkt tot maximaal 25% van alle vrijkomende woningen. 
Let op: dit geldt alleen voor inwoners die in de afgelopen 6 jaar onafgebroken óf in de afgelopen 10 jaar ten minste 6 jaar onafgebroken in deze woonplaats hebben gewoond! 

Woningzoekenden met een urgentieverklaring gaan altijd voor, ook zonder binding met de genoemde plaats. 

Toewijzen op basis van inschrijfduur

Deze manier van toewijzen geldt voor het overgrote deel van alle toewijzingen. Eerst kijken we of u voldoet aan alle voorwaarden in de woningadvertentie. Van deze groep krijgt de woningzoekende met de langste inschrijfduur, de woning als eerste aangeboden.
Als deze kandidaat de woning niet accepteert, of als blijkt dat de inschrijfgegevens niet juist zijn, dan bieden we de woning aan de volgende kandidaat aan.

Woningzoekenden met urgentie komen bij een passende reactie altijd bovenaan te staan, ongeacht de inschrijfduur. Behalve als bij het aanbieden van de woning staat vermeld dat urgentie geen voorrang geeft.

Toewijzen op basis van loting

Een klein deel van de woningen (maximaal 10% per jaar) wijzen we toe via loting. Dit doen we om mensen die snel een woning zoeken en korte inschrijfduur hebben, toch een kans op een woning te bieden.

Bezichtigen van een woning

De kandidaat die een woning krijgt aangeboden, mag de woning gaan bekijken. Dat doen we meestal als de vertrekkende huurder nog in de woning woont. U kunt dan eventueel nog afspraken maken over het overnemen van spullen. 

Groepsbezichtiging

Als de woning al leeg is, kunnen we u uitnodigen voor een groepsbezichtiging. De corporatie nodigt dan meerdere kandidaten tegelijk uit om de woning te bekijken. De kandidaat met de langste inschrijfduur krijgt op dat moment de eerste keus om de woning te accepteren. Strikte voorwaarde hierbij is wel dat alle gegevens voor de toewijzing volledig en juist zijn.