Als je JavaScript activeert, kun je optimaal genieten van je bezoek aan deze website, zonder lastig gevallen te worden door irritante foutmeldingen. De meeste moderne webbrowsers bieden een ingebouwde ondersteuning voor JavaScript.

Volgorde van toewijzing

Alleen huishoudens met een verzamelinkomen tot en met € 38.035 komen in aanmerking voor een sociale huurwoning tot € 720,42. Dit betekent dat wij uw inkomen controleren op het moment van de daadwerkelijke toewijzing van de huurwoning. Wij wijze de woning toe op basis van het verwachte verzamelinkomen in het jaar dat wij de woning aan u verhuren. De corporatie vraagt u daarom ook om een recente inkomensverklaring.

Wij adviseren iedereen om tijdig een inkomensverklaring aan te vragen bij de Belastingdienst. Dit kan online via de website van de Belastingdienst of telefonisch via de Belastingtelefoon 0800-0543. Houd uw BSN-nummer bij de hand. Bij een woningaanbieding kunt u de inkomensverklaring dan meteen indienen ter controle.

Selectie woningzoekenden
De volgorde van toewijzing vindt plaats volgens een vastgestelde selectie. Hieronder leest u hoe dit in zijn werk gaat. 

De kandidaat met de langste inschrijfduur, passend bij de opgegeven criteria, krijgt de woning als eerste aangeboden. Als deze kandidaat de woning niet wil, of als de inschrijfgegevens niet juist zijn, dan bieden we de woning aan de volgende kandidaat aan. Soms komt het voor dat iemand in een urgente situatie verkeert, en daarvoor voorrang krijgt bij de woningtoewijzing. Deze woningzoekende komt bovenaan de selectielijst.

Groepsbezichtiging
Als de woning al leeg is, kunnen wij u uitnodigen voor een groepsbezichtiging. De corporatie nodigt dan meerdere kandidaten tegelijk uit om de woning te bekijken. De kandidaat met de langste inschrijfduur krijgt van alle aanwezigen de eerste keuze om te woning te accepteren, mits alle gegevens compleet en in orde zijn.

Specifieke doelgroepen
Sommige woningen zijn bedoeld voor specifieke doelgroepen, zoals starters op de woningmarkt of senioren. In dat geval komen woningzoekenden in deze doelgroep in eerste instantie in aanmerking voor zo’n woning. Dat staat dan ook vermeld in de woningadvertentie.