Als je JavaScript activeert, kun je optimaal genieten van je bezoek aan deze website, zonder lastig gevallen te worden door irritante foutmeldingen. De meeste moderne webbrowsers bieden een ingebouwde ondersteuning voor JavaScript.

Volgorde van toewijzing

Alleen huishoudens met een verzamelinkomen tot en met € 36.165 komen in aanmerking voor een sociale huurwoning tot € 710,68. Dit betekent dat uw inkomen op het moment van de daadwerkelijke toewijzing van de huurwoning wordt gecontroleerd. De woning wordt toegewezen op basis van het verwachte verzamelinkomen in het jaar dat de woning aan u wordt verhuurd. De corporatie vraagt u daarom ook om een recente inkomensverklaring.

Wij adviseren iedereen om tijdig een inkomensverklaring aan te vragen bij de Belastingdienst. Dit kan online via de website van de Belastingdienst of telefonisch via de Belastingtelefoon 0800-0543. Houd uw BSN-nummer bij de hand. Bij een woningaanbieding kunt u het dan meteen indienen ter controle.

Selectie woningzoekenden
De volgorde van toewijzing vindt plaats volgens een vastgestelde selectie. Hieronder leest u hoe dit in zijn werk gaat. 

De kandidaat met de langste inschrijfduur, passend bij de opgegeven criteria, krijgt de woning als eerste aangeboden. Indien deze kandidaat de woning niet wil, of als de inschrijfgegevens niet blijken overeen te komen met de aangeleverde gegevens, krijgt de volgende kandidaat de woning aangeboden. Soms komt het voor dat iemand in een urgente situatie verkeerd, en daarvoor voorrang krijgt bij de woningtoewijzing. Deze woningzoekende komt bovenaan de selectielijst.

Specifieke doelgroepen
Sommige woningen zijn bedoeld voor specifieke doelgroepen, zoals starters op de woningmarkt of senioren. In dat geval komen woningzoekenden in deze doelgroep in eerste instantie in aanmerking voor zo’n woning. In de advertentie is altijd vermeld of de woning bestemd is voor een specifieke doelgroep.