Als je JavaScript activeert, kun je optimaal genieten van je bezoek aan deze website, zonder lastig gevallen te worden door irritante foutmeldingen. De meeste moderne webbrowsers bieden een ingebouwde ondersteuning voor JavaScript.

Vragen over het inschrijven

1. GBA-datum: wat is dit, welke datum moet ik aanhouden?
De gevraagde GBA datum is de datum waarop u in uw huidige woning bent komen wonen. Als u verhuist, moet u zich registreren op het nieuwe adres bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente en wordt diegene op het betreffende adres ingeschreven in de Gemeentelijke Basis Administratie (voorheen Bevolkingsregister genoemd). Als u niet precies weet op welke datum u op uw huidige adres bent gaan wonen, kunt u contact opnemen met afdeling Burgerzaken van uw eigen gemeente.

2. Ik weet nog niet hoe mijn situatie qua huishoudgrootte of inkomen is als ik eenmaal ga reageren op het woningaanbod. Wat moet ik precies invullen?
Met het inschrijfnummer en een persoonlijk wachtwoord kunt u altijd inloggen op de website en deze gegevens wijzigen. U kunt de gegevens aanpassen als uw situatie wijzigt. Elke twee jaar herinneren wij u eraan om uw inschrijving te verlengen en eventuele wijzigingen door te geven. Om teleurstelling te voorkomen adviseren wij u om met uw actuele gegevens te reageren. Wij controleren uw gegevens bij de woningaanbieding.

3. Woon ik zelfstandig of onzelfstandig?
Met de term 'onzelfstandig' bedoelen we iedereen die nog nooit zelfstandige woonruimte (koop/huur) heeft gehad. Denk aan personen die nog bij hun ouders wonen of studenten op kamers. Iemand die al eens samengewoond heeft en tijdelijk weer bij iemand inwoont valt dus niet onder de term 'onzelfstandig'. Ook oudere thuiswonende personen die medehuurderschap hebben, beschouwen we als zelfstandig (vanaf de datum dat u medehuurder bent).

4. Kan ik niet een inschrijfformulier afhalen en handmatig invullen, hoe gaan jullie om met mensen die geen computer(vaardigheden) hebben?
Woningzoekenden kunnen zich alleen via de computer inschrijven. Heeft u geen computer, of ontbreekt het u aan computervaardigheden, dan kunt u contact opnemen met de woningcorporatie in uw woonplaats. Zij kunnen u helpen bij het inschrijven of doorverwijzen naar een instantie die u kan helpen.

5. Ik heb geen bevestiging via mijn e-mail ontvangen
Uw inschrijving is wel goed geregistreerd bij ons, maar zonder juist e-mailadres. Wij hebben de bevestiging van uw inschrijving dan ook per brief aan uw huisadres verstuurd. Door met uw inschrijfnummer en wachtwoord in te loggen op de website www.wonenindekrimpenerwaard.nl kunt u uw gegevens wijzigen en alsnog een e-mailadres invoeren.

6. Hoe kom ik aan een wachtwoord?
Het wachtwoord voor uw inschrijving kunt u zelf verzinnen en invullen. Daaronder wordt gevraagd om het wachtwoord nogmaals in te vullen; dit is als extra controle en om de beveiliging te verhogen. U kunt, nadat u geregistreerd bent, met uw inschrijfnummer en dit wachtwoord altijd inloggen op de website.

7. Mijn partner en ik gaan uit elkaar, wat gebeurt er met onze gezamenlijke inschrijving? 
Als u en uw partner ieder afzonderlijk ingeschreven willen staan, kunt u een wijzigingsformulier opsturen. De hoofdaanvrager behoudt het inschrijfnummer en de opgebouwde inschrijfduur.  De medeaanvrager krijgt een nieuw inschrijfnummer met de inschrijfduur vanaf het moment dat hij / zij bijgeschreven was (dit kan dus dezelfde inschrijfduur zijn als de hoofdaanvrager, als er gelijktijdig is ingeschreven).

Bijvoorbeeld:
U staat ingeschreven sinds oktober 2014 en in december 2015 schrijft u een partner erbij in. Op het moment dat de inschrijving gesplitst wordt in bijvoorbeeld 2016, krijgt u de inschrijfduur vanaf oktober 2014 mee, en uw partner de inschrijfduur vanaf december 2015.

8. Wanneer vervalt mijn inschrijving?
Er zijn drie redenen om iemand uit te schrijven.

1. Als u een huurwoning in de Krimpenerwaard heeft geaccepteerd. U bent dan van woonruimte voorzien. U kunt zich dan opnieuw inschrijven en vanaf dat moment begint de inschrijfduur.

2. Als u de inschrijving niet verlengt na twee jaar.

3. Al u zelf aangeeft dat u niet langer ingeschreven wilt staan als woningzoekende in de Krimpenerwaard.